Yhdistyksen uusi nimi on Virian pienosakkaat ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Viria Oyj:n osakkaiden edunvalvojana, ajaa omistajien etua ja parantaa Viria Oyj:n yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi kerätä ja vastaanottaa Viria Oyj:n omistajilta valtakirjoja, tukee valtakirjojen keräämistä ja edustaa valtakirjan antajia Virian hallinnossa. Yhdistys antaa neuvontaa, järjestää kokouksia, tiedotustilaisuuksia ja laatii asiaa koskevia selvityksiä sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Virian kehityksestä ja tulevaisuudesta päätetään yhtiökokouksessa, jossa äänivaltaisia ovat kaikki osakkeenomistajat. Osakkeenomistajana sinulla on oikeus vaikuttaa Virian tulevaisuuteen, ja sitä myötä myös osakkeesi arvoon. Me Virian pienosakkaat olemme valmiita ajamaan etuasi yhtiökokouksessa. Kauttamme saat äänesi kuuluviin, mikäli et itse pääse mukaan yhtiökokoukseen.   Jos osakkeenomistajana haluat äänesi kuuluviin, voimme edustaa sinua yhtiökokouksessa valtakirjan avulla. 

Tältä sivustolta löydät tietoa yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta sekä ohjeet valtakirjan antamiseen.