Virias småägare rf fungerar som Viria Abp:s små aktieägares intressebevakare.  Föreningen främjar Virias allmänna verksamhetsförutsättningar.

Virias bolagsstämma gör beslut gällande Virias utveckling och framtid. Alla aktieägare har rösträtt i bolagsstämman.  Vi i Virias småägare rf är beredda att främja dina intressen på bolagsstämman. Via oss får du din röst hörd, även om du inte själv kan delta i bolagstämman. En stor del av aktieägarna har ännu inte gett sin röst, utan representerar så att säga en ”sovande” aktie, detta gäller över en tredjedel av alla aktier. Om du som aktieägare vill ha din röst hörd, kan vi representera dig genom en fullmakt. I bolagstämman görs beslut genom majoritet och din röst kan vara avgörande.

För att förverkliga sina ändamål samlar vi in fullmakter av Viria Abp:s små aktieägare, stöder insamlingen av fullmakter och företräder fullmaktsgivarna i Virias förvaltning. Föreningen ger råd, ordnar möten, informationstillfällen och sammanställer utredningar som berör ärendet samt fungerar på andra motsvarande sätt för att förverkliga det uppsatta ändamålet. På dessa sidor hittar du information om föreningens syfte och råd hur du kan ge fullmakt.